Dobrih nasvetov je manj kot rubinov, se glasi naslov kratke zgodbe Salmana Rushdieja. Se strinjamo. In dober nasvet je tudi neprecenljiv. Če ste v dvomih, ali bi svojo zamisel zaščitili, oziroma ali jo je sploh mogoče zaščititi, smo tu, da vam pomagamo to ugotoviti, in da za vas izdelamo učinkovit in stroškovno ugoden način, kako to doseči.

Naša ekipa izkušenih pravnikov, inženirjev, patentnih zastopnikov, zastopnikov za znamke in modele ter drugih svetovalcev s področja intelektualne lastnine lahko za vas oblikuje in izpelje učinkovite in celostne strategije, ki so prilagojene vaši konkretni poslovni situaciji. Pridite k nam s svojimi idejami, kreacijami, izumi in pričakovanji in nam dovolite, da skupaj z vami najdemo najboljše rešitve, kako jih uresničiti.

Prizadevamo si, da vam v vseh fazah postopkov zaščite ali uveljavljanja pravic iz blagovnih znamk, modelov, patentov in avtorskih pravic zagotavljamo prvovrstne in kakovostne storitve, saj se zavedamo, da pravice intelektualne lastnine predstavljajo pomemben vir finančnih sredstev oziroma so gonilo poslovnega uspeha.

n

Učinkovito upravljanje portfeljev

je ključnega pomena za povečanje vrednosti pravic intelektualne lastnine. Pridobljene pravice intelektualne lastnine je potrebno tudi ustrezno vzdrževati, zato je dober nasvet strokovnjaka še kako dragocen. Naša pisarna svetuje pri upravljanju portfeljev tako na lokalni kot na mednarodni ravni; naše storitve vključujejo pravočasno obveščanje glede rokov za obnovo pravic industrijske lastnine, stroškovno učinkovite nasvete glede smiselnosti vzdrževanja posameznih pravic in upravljanje portfelja, da je ta čim bolj usklajen z vašo poslovno strategijo.

Vaša blagovna znamka je vaš zaščitni znak. Za vas spremljamo registre blagovnih znamk z namenom, da nihče ne zaščiti znaka, ki je enak ali podoben vaši blagovni znamki.

Pred vlogo za zaščito blagovne znamke je priporočljivo opraviti poizvedbo o razpoložljivosti.

Ko je zaščita pridobljena, svetujemo sledenje oziroma spremljanje registrov blagovnih znamk.

Spremljanje registrov blagovnih znamk

omogoča odkrivanje potencialno nevarnih blagovnih znamk že v fazi njihove prijave. To storitev opravljamo v sodelovanju z agencijami, specializiranimi izključno na področju pregledovanja registrov znamk in odkrivanja morebitnih enakih ali podobnih znamk, ki bi vam lahko povzročale škodo. Pomagamo vam pri oblikovanju optimalne strategije za sledenje in posredujemo pri vzpostavljanju in obnavljanju sledenja preko specializiranih podjetij. Naša storitev vključuje tudi analizo rezultatov sledenja in svetovanje o najbolj primernem ukrepu, kako preprečiti registracijo potencialno sporne blagovne znamke. O sporni znamki vas obvestimo že v najzgodnejši fazi prijave in vam svetujemo, kako izpodbijati njeno veljavnost (npr. z vložitvijo ugovora zoper registracijo). Ukrepanje v fazi prijave je priporočljivo, saj pomeni nižje stroške in boljše možnosti za uspeh. Ukrepanje, ko je sporna znamka že registrirana, je namreč veliko težje, včasih celo nemogoče.

Kadar nekdo poskuša zlorabiti vaše pravice, vam svetujemo, kateri izvršilni ukrepi so v dani situaciji najbolj primerni. Zastopamo vas lahko pred senati za alternativno reševanje sporov, sodišči in upravnimi organi v zvezi z vsemi pravicami intelektualne lastnine in s tem povezanimi zadevami gospodarskega prava.

l

Sestavljanje in pregled pogodb

sta ključnega pomena za dobre poslovne odnose. Naši pravniki lahko pripravijo osnutek pogodbe ali pregledajo in prilagodijo različne vrste pogodb, kot so pogodbe o prenosu lastništva, franšizni sporazumi ali licenčne pogodbe.

Pravice intelektualne lastnine predstavljajo temeljni gradnik pri izgradnji uspešnega poslovanja. Nudimo vam širok nabor storitev ter vam svetujemo skozi celoten življenjski krog pravic intelektualne lastnine. Prepričani smo, da z našim podrobnim razumevanjem področja intelektualne lastnine lahko veliko prispevamo tudi k vašim boljšim poslovnim rezultatom.

Pokličite nas na 01 432 01 67

ITEM-ova ekipa izkušenih pravnikov in strokovnjakov s področja intelektualne lastnine vam bo z veseljem odgovorila na vaše povpraševanje.