Zavarovanje pravic intelektualne lastnine

Vsakemu posamičnemu primeru posvetimo vso pozornost, pri oblikovanju ustrezne strategije pa vedno upoštevamo vaše interese in želje. Redno vas obveščamo o vseh fazah postopka ter si prizadevamo, da pridobite najboljšo zaščito za svoje pravice.

Svetujemo vam v postopkih pridobivanja znamk, modelov in patentov, kot tudi v postopkih obrambe ali uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Zagotavljamo tudi storitve na področju avtorskih pravic in internetnih domen. Naše storitve vključujejo poizvedbe o razpoložljivosti znamk, preverjanje pravnega statusa patentov, sestavljanje patentih prijav, svetovanje o zaščiti znamk in modelov, pripravo in vlaganje prijav ter vodenje postopkov za pridobitev znamk, modelov in patentov, svetovanje o obsegu zaščite, spremljanje pravic po registraciji ali podelitvi, upravljanje portfeljev pravic industrijske lastnine ter uveljavljanje pravic proti kršiteljem.

Zastopamo vas pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL), slovenskimi sodišči, Mednarodnim uradom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino – World Intellectual Property Organization (WIPO), Uradom EU za intelektualno lastnino – EU Intellectual Property Office (EUIPO) ter pred Evropskim patentnim uradom – European Patent Office (EPO). Prav tako imamo bogate izkušnje na področju intelektualne lastnine v državah bivše Jugoslavije (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora in Kosovo).

Znamke

Kot znamke se lahko registrirajo besede, osebna imena, črke, številke, logotipi, slike, embalaže, barve, kombinacije vseh teh elementov in celo zvok ali vonj. In čeprav obstaja neomejeno število možnosti, kako oblikovati svojo prepoznavno blagovno znamko, se pogosto zgodi, da posameznik ali podjetje želi registrirati ali uporabljati znak, ki je enak ali podoben že zaščiteni znamki nekoga drugega. Uporaba enakih ali podobnih znakov je včasih naključna, a pogosto načrtna in zlonamerna. Predvsem znamke, ki med potrošniki uživajo ugled, so najpogostejša tarča posnemovalcev in zlorab.

Naše storitve vključujejo:

 • poizvedbe v zvezi z razpoložljivostjo znamke;
 • svetovanje o primerni obliki in obsegu zaščite;
 • vlaganje prijav za registracijo znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL), Mednarodnemu uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO), ter preko preverjenih tujih patentnih zastopnikov tudi pri drugih nacionalnih uradih;
 • vlaganje odgovorov na začasne zavrnitve;
 • vlaganje ugovorov;
 • vlaganje zahtev in tožb za razveljavitev znamke zaradi neuporabe ali za izbris znamke;
 • zastopanje strank pred sodišči, upravnimi organi in v postopkih alternativnega načina reševanja sporov v zvezi z znamkami;
 • upravljanje portfeljev znamk; in
 • spremljanje statusa znamk po njihovi registraciji.

A great trademark is appropriate, dynamic, distinctive, memorable and unique.

Primo Angeli

Oblikovalec in umetnik

Izrednega pomena je, da za zaščito znamke poskrbite čim prej, saj prav registrirana znamka predstavlja ključno vrednost podjetja in edino učinkovito orodje v primeru kršitev. Z zaščito znamke torej zaščitite svoje pravice, prispevate k lastni prepoznavnosti in hkrati ozavestite konkurente, da vaše znamke ne sme uporabljati nihče drug.

Postopek registracije znamke je relativno poceni, še posebej z ozirom na tveganje in morebitne stroške, do katerih pride, če svoje znamke ne zaščitite pravočasno. Le imetnik registrirane znamke ima namreč izključno pravico do uporabe ali licenciranja svoje znamke ter da drugim prepreči uporabo enakega ali podobnega znaka brez njegovega dovoljenja. Še več, v primeru kršitve lahko imetnik registrirane znamke zahteva odškodnino od kršitelja znamke.

Preden gre določen izdelek na trg, ali vsaj pred vložitvijo zahteve za registracijo znamke, priporočamo, da se v registrih znamk preveri, ali obstajajo predhodne enake ali podobne znamke, ki bi lahko predstavljale oviro v postopku registracije vaše znamke. Zagotovo je najbolje, da tovrstne poizvedbe opravijo izkušeni strokovnjaki s področja industrijske lastnine, ki lahko ovrednotijo rezultate poizvedbe ter podajo dragocen nasvet tudi glede nadaljnjega postopka zaščite. Z dobro predhodno poizvedbo se lahko že na samem začetku izognete številnim težavam. Če so rezultati poizvedbe spodbudni, je potrebno znamko zaščititi na vseh tistih trgih, kjer bo znamka v rabi.

Pomembno je, da po registraciji znamke redno spremljate registre v relevantnih državah, saj le tako lahko preprečite, da bi kdorkoli drug registriral enak ali podoben znak. Zgodnje ukrepanje, ko je sporna znamka še v fazi prijave, je zagotovo najboljša strategija, saj se tako izognete poznejšim dolgotrajnim in dragim sodnim postopkom.

An image is not simply a trademark, a design, a slogan or an easily remembered picture. It is a studiously crafted personality profile of an individual, institution, corporation, product or service.

Daniel J. Boorstin

Ameriški zgodovinar na Univerzi Chicago

Na splošno obstajajo trije načini, kako pridobiti zaščito za znamko: z vložitvijo nacionalne prijave, z vložitvijo mednarodne prijave ali z vložitvijo prijave za EU znamko. Stroški zaščite znamke so odvisni od števila razredov blaga in storitev po Mednarodni Nicejski klasifikaciji ter od izbire teritorijev, kjer bi radi znamko registrirali. Naša pisarna zastopa stranke pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL), Mednarodnim uradom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) ter pred Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in svetuje, kateri način pridobitve zaščite je v določeni situaciji najboljši.

Podjetja v EU, ki varujejo svoje pravice intelektualne lastnine, imajo za 29 % večje prihodke na zaposlenega, približno 6-krat več zaposlenih in do 20 % višje plače od podjetij brez pravic intelektualne lastnine.

Vir: Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine in Evropski patentni urad sta opravila študijo na EU ravni o prispevku pravic intelektualne lastnine na EU gospodarstvo.

Patenti

Ljudje imamo veliko dobrih idej, ki se lahko, če se jih pravilno lotimo, razvijejo v dobre izume in posledično v dobičkonosne patente. Vendar samo dobra ideja še ne prinaša dobička. Da bi ideje lahko čim bolj izkoristili in z njimi uspeli pridobiti tudi finančno korist, jih je potrebno materializirati in pretvoriti v patent, ki je ena od pravic intelektualne lastnine.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje na področju patentov;
 • pisanje patentnih prijav;
 • vlaganje patentnih prijav in vodenje postopkov pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL), Evropskemu patentnemu uradu (EPU), Mednarodnemu uradu Svetovne organizacije za intelektualno (WIPO), ter preko preverjenih tujih patentnih zastopnikov tudi pri drugih nacionalnih uradih;
 • validacije podeljenih evropskih patentov;
 • preverjanje statusa patentov;
 • poizvedbe o stanju tehnike in poizvedbe o prosti uporabi izumov (“freedom to operate”); in
 • zastopanje naših strank pred sodišči, upravnimi organi in v alternativnih postopkih za sporazumno reševanje sporov.

Pravilna strategija pri patentiranju izumov je bistvenega pomena tako za izumitelje kot tudi za podjetja ne glede na velikost ali panogo.

Patent lahko prispeva veliko dodano vrednost posameznikom ali podjetjem in zagotovi povračilo vlaganj v razvoj novih tehnologij ali proizvodov. S patentom lahko preprečimo konkurenčnim podjetjem vstop na trg in si za določen čas zagotovimo in ohranimo vodilni položaj na trgu. Licenciranje ali prodaja patentiranih izdelkov omogočata podjetju povečanje dobička in tržnega deleža. S patentom si lahko izboljšate pogajalska izhodišča. Patent zagotavlja vašemu podjetju kredibilnost. Portfelj patentov lahko pomeni za vaše poslovne partnerje, investitorje in delničarje dodaten dokaz, da vaše podjetje dosega visoko raven inovativnosti, strokovnosti in proizvodne zmogljivosti.

Napisati dobro patentno prijavo in pridobiti kvaliteten patent, ki bo imetniku za njegov izum zagotavljal najboljšo možno zaščito, ni enostavno. Postopek pridobitve patenta ni poceni. Dobri izumi se pogosto ne patentirajo zaradi slabega in nepopolnega razumevanja postopkov patentiranja ali zaradi pretiranega strahu pred stroški.

Zakaj pridobiti patent?

 • drugim preprečite vstop na trg;
 • si ustvarite prednost pred konkurenti;
 • izboljšate svoja pogajalska izhodišča;
 • okrepite verodostojnost podjetja;
 • dodatni prihodki z licenciranjem ali prodajo patenta;
 • povečate dobičke podjetja; in
 • razširite tržni delež.

The patent system has secured to the inventor for a limited time exclusive use of his inventions, and thereby added the fuel of interest to the fire of genius in the discovery and production of new and useful things.

Abraham Lincoln

govor v letu 1860

Odločitev, kako, kje in kdaj zahtevati patentno zaščito, mora temeljiti na premišljeni strategiji, s katero se uskladi poslovne interese podjetja s tehnološkimi inovacijami.

Za izumitelje in podjetja je odločitev, ali vložiti patentno prijavo, lahko zelo zahtevna. Pri teh odločitvah vam lahko pomaga naša ekipa predanih patentnih zastopnikov z bogatimi izkušnjami z različnih tehničnih področij.

V resnici smo vsi izumitelji.

Richard and Joseph Fuisz

iz intervjuja, objavljenega v reviji Vzgoja, December 2014

Da se za izum sploh lahko pridobi patent, mora ta izpolnjevati določene kriterije. Izum mora biti nov, dosegati mora zadosten nivo inventivnosti in mora biti industrijsko uporabljiv. Izum je nov, če pred dnevom vložitve patentne prijave ta še ni bil razkrit oziroma dostopen javnosti kjer koli na svetu in na kakršen koli način. Izum dosega zadosten nivo inventivnosti, če predlagana tehnična rešitev ni očitna za strokovnjaka z zadevnega področja tehnike. Izum je industrijsko uporabljiv, če se ga lahko proizvede ali uporabi v industriji. Izum se mora namreč nanašati na tehnično rešitev določenega tehničnega problema. Zato ni mogoče patentirati odkritij, znanstvenih teorij, pravil ali postopkov za duhovno aktivnost, matematičnih metod, poslovnih metod in estetskih kreacij.

Patent je teritorialno, časovno in vsebinsko definirana pravica. Patent velja le v tistih državah, kjer se zanj vloži prijava in je podeljen. V večini držav je veljavnost patenta omejena na 20 let. Izjema so patenti za farmacevtske in fitofarmacevtske proizvode, kjer se veljavnost patenta lahko podaljša do pet let. Vsebina in obseg patentne zaščite sta določena s patentnimi zahtevki, zato je še posebej pomembno, da vam pri pripravi teksta patentne prijave svetuje patentni zastopnik.

Modeli

Z modelom zavarujemo videz raznolikih izdelkov: od najbolj običajnih in preprostih izdelkov široke potrošnje do najbolj prestižnih. Registrirani model lahko ščiti izgled celotnega izdelka, njegovega dela ali vzorca na izdelku. Za modelno zaščito se največkrat odločimo pri izdelkih, pri katerih je pomemben predvsem izgled. Strošek pridobitve registriranega modela je praviloma nižji od stroška patentiranja.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje o najprimernejši modelni zaščiti,
 • mnenje o obsegu zaščite, npr. pri kršitvi,
 • vložitev prijave in vodenje postopka registracije modelov pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL), Mednarodnemu uradu Svetovne organizacije za intelektualno (WIPO), Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO), ter preko preverjenih tujih patentnih zastopnikov tudi pri drugih nacionalnih uradih;
 • vlaganje zahtev in tožb za razglasitev ničnosti;
 • zastopanje strank pred sodišči, upravnimi organi ter v alternativnih postopkih reševanja sporov v zvezi z modeli;
 • upravljanje portfeljev modelov.

Registrirani modeli zagotovo predstavljajo dragoceno premoženje za podjetja. Postopek registracije modela je hiter, enostaven in stroškovno ugoden. Na primer: če je prijava pravilno pripravljena in vložena, je lahko postopek registracije slovenskega modela zaključen v enem mesecu, model Skupnosti (EU model) pa je lahko registriran že v enem tednu. Postopek registracije modela je daljši v državah, kjer pristojni uradi preverjajo novost in individualni karakter. Stranke zastopamo pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL), Mednarodnim uradom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) ter pred Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO).

Priporočamo, da postopek registracije modela prepustite našim strokovnjakom, ki bodo poskrbeli za to, da bo izdelek ustrezno prikazan in da boste pridobili najbolj optimalno zaščito.

Design is the fundamental soul of a human-made creation that ends up expressing itself in successive outer layers of the product or service.

Steve Jobs

An enterprise’s most vital assets lie in its design and other creative capabilities.

Kun-Hee Lee

Predsednik Samsunga, 2006

Z registriranim modelom pridobite izključno pravico, da izdelujete, oglašujete, ponujate ter prodajate svoj izdelek na trgu. Kot imetnik modela lahko podelite licenco tretjim osebam in ste v bistveno boljšem položaju, ko želite preprečiti kopiranje svojega izdelka na trgu, kot če modela ne bi imeli registriranega.

Imetnik modela mora sam spremljati, ali so se na trgu morebiti pojavile kopije njegovega izdelka. Če se to zgodi, je priporočljivo, da se imetnik obrne na nas, ki smo specializirani strokovnjaki na področju industrijske lastnine, da svetujemo, kakšne ukrepe je možno sprožiti proti kršiteljem.

Zaščita modelov je morebiti še vedno v senci znamk in patentov, vendar se vse večje število posameznikov in podjetij se vse bolj zaveda, kako pomembno je poskrbeti za zaščito svojih oblikovalskih dosežkov ter pravočasno registrirati model.

Avtorske pravice

Zaščita avtorskih pravic je izrednega pomena za vzpodbujanje človeške kreativnosti in kulturne raznolikosti. Avtorske pravice predstavljajo dragocena sredstva v globalno pomembnih panogah kot so filmska in glasbena industrija, založništvo ali računalniška programska oprema.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje v zvezi z zaščito avtorskih pravic;
 • priprava in pregled avtorskih pogodb za prenos ali uporabo pravic;
 • registracija avtorskega dela pri Avtorski Agenciji Slovenije; in
 • zastopanje strank pred sodišči, upravnimi organi in v postopkih alternativnega reševanja sporov.

Avtorska pravica daje avtorju več izključnih pravic, vključno s pravico do reproduciranja (kopiranja), distribuiranja in objavljanja. Avtorska pogodba se sklene v pisni obliki.

Avtorska pravica pripada avtorju s samo stvaritvijo avtorskega dela in traja za čas avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah opredeljuje avtorsko delo kot individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena navzven. Posamezne materialne avtorske pravice se lahko s pogodbo prenesejo na drugega imetnika. Vsekakor je priporočljivo, da avtor poskrbi za zaščito svojega dela pri Avtorski Agenciji Slovenije, saj bo predvsem v primeru morebitnih kršitev lažje dokazal, da je zakoniti imetnik materialnih avtorskih pravic.

Naši strokovnjaki za avtorsko pravo zastopajo stranke v vseh zadevah s področja avtorskega prava ter jim zagotavljajo moderen in širok obseg varstva pravic, ki je v skladu z najnovejšo evropsko in slovensko prakso.

Plagiat pomeni delni ali celotni prepis avtorskega dela in prikaz tega prepisa kot lastno delo. Plagiat sodi med prepovedana kazniva dejanja, saj gre za kršitev avtorske pravice.

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

United Nations

Splošna deklaracija človekovih pravic

Pokličite nas na 01 432 01 67

ITEM-ova ekipa izkušenih pravnikov in strokovnjakov s področja intelektualne lastnine vam bo z veseljem odgovorila na vaše povpraševanje.