Ustrezna in pravočasna zaščita pravic intelektualne lastnine je v današnjem času ključnega pomena za nove ali uveljavljene družbe in za posameznike, kot so izumitelji in avtorji. Vendar pa zaščita sama po sebi ni dovolj, saj je pravice potrebno tudi dosledno uveljavljati. Učinkovito in v prihodnost naravnano uveljavljanje pravic postaja vse pomembnejše, saj napredki v tehnologiji in vse dostopnejši svetovni trg omogočajo kršitve pravic brez primere.

Naši izkušeni pravniki svetujejo in zastopajo stranke v vseh zadevah s področja intelektualne lastnine pred slovenskimi sodišči splošne pristojnosti in pred upravnim sodiščem, pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL), pred Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) ter pred Sodiščem Evropske Unije. Poleg tega ob pomoči mreže skrbno izbranih sodelavcev pomagamo strankam uveljavljati in braniti njihove pravice tudi v drugih državah po svetu, zlasti na področju EU, v Rusiji, ZDA in državah bivše Jugoslavije.

39 % celotne gospodarske dejavnosti v EU (v letni vrednosti 4,7 trilijona EUR) izhaja iz industrije, ki je močno povezana s pravicami intelektualne lastnine.

Tiskovno poročilo Evropske Komisije v zvezi s študijo: "Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance and employment in Europe"

Zastopanje pred sodišči (pravde)

Naša ekipa pravnikov, ob podpori tehničnih strokovnjakov, zastopa stranke pred slovenskimi sodišči v vseh zadevah, ki se nanašajo na pravo intelektualne lastnine. Naše široko in podrobno poznavanje prava intelektualne lastnine, postopkovnega prava ter tehničnega strokovnega ozadja posameznih pravic, je tisto, kar nas loči od drugih zastopnikov in odvetnikov.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje o strategiji pravdanja,
 • zastopanje v postopkih pred sodišči:
  • kršitev blagovnih znamk, patentov ali modelov,
  • kršitev avtorskih pravic,
  • plačilo odškodnine,
  • dejanja nelojalne konkurence,
  • izbris ali razveljavitev blagovnih znamk,
  • ugotovitev ničnosti znamk, patentov ali modelov,
  • začasne odredbe,
  • upravni spor,
  • izvršbe,
 • vložitev kazenskih ovadb v zvezi s kaznivimi dejanji neupravičene uporabe tuje oznake, modela, izuma ali topografije.

Stranke zastopamo v raznovrstnih zadevah, ki se nanašajo na pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo. Naše stranke so tako globalne in regijske korporacije ter svetovno znani proizvajalci (npr. športne opreme in avtomobilov), kot tudi manjša podjetja, podjetniki, avtorji, izvajalci in izumitelji. Za vsako stranko in vsak posamezni primer pripravimo primerno strategijo, ki jo nato tudi učinkovito izvršimo.

Naši pravniki tesno sodelujejo z našimi patentnimi zastopniki, zastopniki za znamke in modele ter drugimi strokovnjaki iz relevantnih področij (npr. inženirji kemije, strojništva, elektrotehnike), saj je po našem mnenju prav poglobljeno razumevanje vsake zadeve nujno potrebno za učinkovito zastopanje strank pred sodiščem.

Stranke zastopamo tudi pred Sodiščem EU in v čezmejnih zadevah, pri čemer sodelujemo s preverjenimi pravnimi pisarnami po celem svetu, še posebej dobro pa imamo razvito sodelovanje s strokovnjaki s področja intelektualne lastnine v državah EU, Rusiji, ZDA in v državah bivše Jugoslavije.

V pravnih in strokovnih revijah redno objavljamo članke s področja intelektualne lastnine ter v okviru slovenskih in mednarodnih združenj sodelujemo pri pripravi komentarjev in predlogov sprememb zakonodaje, s čimer aktivno prispevamo k razvoju prava intelektualne lastnine. Poleg tega z uspešno zaključenimi zadevami prispevamo tudi k razvoju sodne prakse na tem področju.

Nekaj primerov, ko nam je v postopkih pred sodišči uspelo doseči pomembne premike v slovenski sodni praksi:

Pogajanja in poravnave

Kadar je to v interesu naših strank, skušamo s pogajanji doseči miren dogovor z nasprotno stranko, saj tako preprečimo sodne spore, ki običajno zahtevajo več sredstev in so zamudnejši.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje strankam glede možnih načinov zunajsodne rešitve spora
 • priprava in pošiljanje opozorilnega dopisa ali odgovora na opozorilno pismo,
 • pogajanja z nasprotno stranko,
 • priprava poravnav, izjav ali drugih dogovorov,
 • zastopanje strank v postopkih alternativne rešitve sporov (arbitraža, mediacija),
 • izvršitev poravnav in arbitražnih odločitev.

Mnogo sporov je mogoče rešiti, že če obe stranki pokažeta nekaj volje in truda. Primerna poravnava je nedvomno v interesu obeh strank, saj se tako lahko izognemo zaostritvi odnosov med strankama, kot tudi dolgotrajnejšim in dražjim sodnim postopkom. Eden izmed pogojev, da lahko dosežemo in sklenemo ugodno poravnavo, je ta, da stranka predhodno dobro pozna svoje pravice, tveganja in možnosti uspeha pred sodiščem. Trudimo se, da našim strankam pred samim sodnim sporom podrobno in objektivno pojasnimo vse, kar je potrebno, da lahko lažje sprejmejo odločitev, kako postopati v posameznem primeru.

Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. As a peacemaker the lawyer has superior opportunity of being a good man…

Abraham Lincoln

It’s every lawyer’s dream to help shape the law, not just react to it.

Alan Dershowitz

Carinski ukrepi in boj proti ponaredkom

Ponarejanje je v zadnjem desetletju naglo naraslo in dandanes predstavlja eno izmed najbolj dobičkonosnih dejavnosti organiziranih kriminalnih mrež. Med najpogosteje ponarejene izdelke spadajo obleke, obutev, modni dodatki, kozmetika, parfumi, elektronske naprave, gospodinjski aparati, pesticidi, hrana ter pijača in celo zdravila. Svetovne spletne trgovine, nizke cene ter hitra dostava vodijo vedno več potrošnikov v nakup ponaredkov.

i

Carinsko varstvo

Naše storitve vključujejo:

 • vlaganje zahtev za ukrepanje carinskih organov;
 • priprava osnutkov in vlaganje izvedenskih poročil, izjav in pisnih izjav prič;
 • priprava osnutkov in pošiljanje opozorilnih dopisov;
 • pridobivanje povračil stroškov skladiščenja in uničenja;
 • priprava osnutkov in vlaganje kazenskih ovadb;
 • zastopanje strank v postopkih pred sodišči;
 • organizacija prevoza, skladiščenja, uničenja in kjer je mogoče, organizacija reciklaže ponarejenih izdelkov.
U

Spremljanje trga

Naše storitve vključujejo:

 • izvedba ogledov in preiskav trga, trgovin ter dogodkov;
 • izvedba testnih nakupov;
 • priprava osnutkov in vlaganje izvedenskih poročil, izjav in pisnih izjav prič;
 • priprava osnutkov in pošiljanje opozorilnih dopisov;
 • zastopanje strank v postopkih pred sodišči;
 • organizacija prevoza, skladiščenja, uničenja in kjer je mogoče, organizacija reciklaže ponarejenih izdelkov;
 • priprava osnutkov in vlaganje kazenskih ovadb; in
 • organizacija ter pomoč policiji ter pristojnim organom pri tržnih zasegih.

Spletni nadzor

Naše storitve vključujejo:

 • spremljanje dražbenih spletnih strani ter spletnih trgovin v zvezi s prodajo ponaredkov;
 • izvedba testnih nakupov;
 • priprava osnutkov in pošiljanje opozorilnih dopisov; ter
 • pomoč pri odstranitvi kršečih oglasov in spletnih trgovin iz spleta.

Do julija 2015 so slovenski carinski organi zasegli okoli 1.131.090 ponaredkov, pri čemer je bilo skoraj 30 % teh ponaredkov zadržanih in uničenih s pomočjo družbe ITEM d.o.o.

Z namenom zmanjšanja obsega trgovanja s ponaredki, imetnikom pravic intelektualne lastnine preko carinskih ukrepov nudimo pomoč pri zaznavanju, zadržanju ter uničenju ponaredkov v Evropski uniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Kosovu, še preden se ponaredki pojavijo na trgu. Prav tako opravljamo tržne in spletne preiskave v zvezi s ponaredki, ki so že na trgu ter zoper kršitelje ustrezno ukrepamo.

Proizvodnja in distribucija ponarejenih oblačil, obutve in modnih dodatkov (kot so kravate, šali, pasovi, rokavice) odvzame skoraj 26 milijard EUR zakonitemu trgu Evropske unije. Vir: EUIPO

Zaseg in uničenje ponaredkov preko carinskih ukrepov je stroškovno najbolj učinkovit način za preprečevanje vstopa ponaredkom ali kršečim izdelkom na trg Evropske unije.

Ugovori

Ugovor zoper registracijo znamke je v večini jurisdikcij najbolj ugoden in najhitrejši način za preprečitev registracije sporne znamke.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje v postopkih ugovora;
 • pogajanja s prijaviteljem sporne znamke ali vložnikom ugovora;
 • zastopanje v ugovornem postopku, vključno s pripravo in vložitvijo ugovora.

Naši izkušeni evropski zastopniki za modele in znamke ter pravniki pomagajo strankam v ugovornih postopkih pred Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL) in pred Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO) ter ob pomoči mreže skrbno izbranih lokalnih zastopnikov tudi v drugih državah po svetu, zlasti v drugih državah EU, Rusiji in ZDA.

Po vloženem ugovoru določeni uradi za intelektualno lastnino (npr. EUIPO) nudijo strankam t.i. obdobje pomiritve, namenjeno temu, da stranki v tem času skušata doseči mirno rešitev spora.

Ugovor mora biti običajno vložen v treh mesecih od datuma objave sporne znamke. Po preteku tega roka lahko imetnik predhodne znamke sproži le še dolgotrajnejši in cenovno manj ugoden postopek na izbris znamke pri pristojnem sodišču ali organu. Naša pisarna v ta namen nudi svojim strankam tudi storitev spremljanja novo objavljenih znamk, s katero se zagotavlja pravočasno odkrivanje potencialno spornih znamk.

Domenski spori

Naša pisarna zastopa stranke v postopku alternativnega reševanja domenskih sporov (ARDS). Gre za postopke, ki omogočajo imetniku pravice (npr. znamke, firme, avtorske pravice, pravice do osebnega imena), da od tretjega pridobi domeno ali doseže izbris domene iz registra, če so kršene njegove pravice.

Naše storitve vključujejo:

 • svetovanje v zvezi z domenskimi spori;
 • zastopanje v postopkih alternativnega reševanja; in
 • prenos pridobljenih domen na novega imetnika.

Domenski spor se za .SI domene sproži pri slovenskem registru domen, tj. pri javnem zavodu ARNES. Postopek je običajno hiter, učinkovit in cenovno ugoden. Odločitve, sprejete v tem postopku, so zavezujoče za vse nosilce domen, registrarje in za register.

Naša pisarna zastopa stranke tudi v domenskih sporih za druge domene (npr. .com, .eu, .net).

Naša pisarna je vodilna v Sloveniji po številu ugodno rešenih domenskih sporov.

Pokličite nas na 01 432 01 67

ITEM-ova ekipa izkušenih pravnikov in strokovnjakov s področja intelektualne lastnine vam bo z veseljem odgovorila na vaše povpraševanje.