Katja Kovačič, pravnica v ITEM, je v World Trademark Review (WTR) objavila članek v zvezi z zanimivim primerom, ki se je končal s sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-510/22 z dne 4. oktobra 2023.

Ta edinstven primer je obravnaval postopek za razveljavitev znamke (zaradi neuporabe), ki je bila pomotoma registrirana kot kolektivna znamka. Ko je znamka zamenjala lastnika, je EUIPO popravil naravo blagovne znamke iz „kolektivne“ v „individualno“. EUIPO je razveljavil znamko zaradi neuporabe in odbor za pritožbe je odločitev potrdil. Vendar je odbor ugotovil, da je znamka še vedno kolektivna znamka in da je popravek narave znamke v „individualno“ brez učinka. Imetnik znamke je vložil tožbo pri Splošnem sodišču, v kateri je trdil, da i) znamka ne bi smela biti razveljavljena, saj je predložil zadostne dokaze o resni in dejanski uporabi; in ii) da je odločitev o razveljavitvi temeljila na napačni razlagi zakonodaje EU o blagovnih znamkah, ker imetnikom znamk EU ni treba predložiti nobene posebne vrste dokazov o uporabi znamk EU, ki se izpodbijajo v postopku za razveljavitev.

Splošno sodišče je tožbo zavrnilo in ugotovilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ni bilo dokazov o resni in dejanski uporabi znamke. Poleg tega je sodišče pripomnilo, da odločitev odbora ni temeljila na tem, da pritožnik ni predložil točno določenih dokazov, temveč na tem, da dokazi, ki jih je predložil, niso bili takšni, da bi dokazali, da je bila znamka resno uporabljena za blago, za katerega je bila registrirana.

Za celoten članek si oglejte spodnjo povezavo.
Katja Kovačič – Sporting goods company successfully relies on prior Slovenian company name in invalidation action against EUTM registration, WTR, 2023

Ta članek se je prvič pojavil v reviji WTR Daily, delu World Trademark Review, oktobra 2023. Za več informacij obiščite www.worldtrademarkreview.com.