Obveščamo vas, da je slovenski podjetniški sklad objavil javni poziv za sofinanciranje zaščite patentov, modelov in znamk za mikro, mala in srednje velika podjetja. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 – 2023, pri čemer je skrajni rok za oddajo vlog 31.03.2023.

Celoten razpis lahko najdete na naslovu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77