Obveščamo, da je bil vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR, ki malim in srednjim podjetjem EU pomaga pri pridobitvi pravic intelektualne lastnine, in sicer sofinancira 50% osnovne prijavne pristojbine za prijavo nacionalnih in evropskih znamk in modelov. Vloge se začnejo zbirati s 11.1.2021, sredstva pa se bodo delila po vrstnem redu prejema vlog.

Več informacij lahko pridobite na: EUIPO – SME Fund – Blagovna znamka EU (europa.eu)