Neža Poglajen

Neža Poglajen

Svetovalka za znamke

E-mail neza.poglajen(at)item.si

Delovne in strokovne izkušnje

Neža se je ITEM-u pridružila v letu 2022 kot svetovalka za znamke. Trenutno še študira pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Ukvarja se z vsemi vidiki zaščite in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, predvsem pa s kršitvami pravic in ugovornimi postopki na nacionalni ter EU ravni.

Izobraževanje in usposabljanje
  • Študentka prava – Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Objave
  • New regulation establishes official fees for trademark cancellation and invalidation proceedings, WTR, 2024 [PDF]
Jeziki

Slovenski, angleški

Interesi

Ples, glasba, potovanja, pohodništvo